سلام امروز اومدم با عکسای خاطرات یک خون آشام در خدمتتونم .نیشخند

حتما ببنیدیش خیلی خفنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

داستان یه دختره که بعد مرگ مامان باباش می ره دبیرستان و با دو تا داداش آشنا می شه که خون آشام از آب در میان و گذشته و دنیای ای دو تا داداش یعنی دیمن و استفان با زندگی دختره یعنی النا قر و قاتی می شه و مابقی بماند تا خودتون ببینید.

قابل توجه ستایش خانوم که امروز گازم گرفت !کلافه

بای بای